کارنامه توصیفی ابتدایی

دارالترجمه رسمی در کرمانشاه
کارنامه توصیفی ابتدایی
نوشته شده توسط: مهاجر ترنسلیت
28 آگوست 2020
30

برای ادامه تحصیل در مقاطع ابتدایی در کشورهای دیگر ترجمه رسمی کارنامه توصیفی ابتدایی مورد نیاز است .

در نظام آموزشی جدید در  دوره ابتدایی  کارنامه کمی (عددی) جای خود را به کارنامه توصیفی(کیفی) داده است .

دوره ابتدایی در نظام قدیم آموزشی ۵سال بود و در نظام جدید آموزشی به شش سال تغییر یافته است .

در کارنامه توصیفی به جای مقیاس نمره گذاری صفر تا ۲۰ از مقیاس ترتیبی عالی ،خیلی خوب،خوب،قابل قبول و نیاز به تلاش بیشتر استفاده می شود .

جهت ثبت نام در مدارس خارج از کشور باید تمام مدارک تحصیلی از جمله پایان تحصیلات مقاطع و کارنامه ها ترجمه شود و به مقام مربوطه ارائه گردد.

ترجمه رسمی کارنامه توصیفی به دو صورت است

۱-ترجمه رسمی کارنامه توصیفی با مهر مترجم رسمی قوه قضاییه

۲- ترجمه رسمی کارنامه توصیفی با مهر مترجم رسمی قوه قضاییه به همراه تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

مراحل  ترجمه رسمی کارنامه توصیفی ابتدایی

  1. مراجعه به دبستان جهت دریافت مدارک به همراه مهر و امضای مدیر مدرسه
  2. مراجعه به آموزش و پروش منطقه به منظور مهر و امضای کارنامه
  3. مراجعه به دفتر پیشخوان جهت دریافت اخذ تاییدیه تحصیلی
  4. با توجه به اینکه تاییدیه تحصیلی به دارالترجمه ها ارسال می گردد ارائه نام و آدرس دارالترجمه موردنظر به دفتر پیشخوان الزامی است
  5. اخذ مهر تایید نهایی آموزش و پروش کل استان

برخی از مدارس ترجمه رسمی کارنامه توصیفی با مهر مترجم رسمی قوه قضاییه را می پذیرند که دراین صورت مهر مدیر مدرسه کفایت می کند .

درصورت نیاز به  تاییدات دادگستری و وزارت خارجه بایستی کارنامه توصیفی توسط آموزش و پرورش کل استان مهر گردد.

هزینه ترجمه رسمی کارنامه توصیفی ابتدایی از فارسی به انگلیسی ۴۵,۰۰۰ تومان و به زبان های غیر انگلیسی  ۵۵,۰۰۰ تومان است .

برای مشاوره و ترجمه رسمی کارنامه توصیفی ابتدایی و کسب اطلاعات بیشتر می توانید به دارالترجمه در کرمانشاه مراجعه نمایید .

مطالب مرتبط صفحه نخست