گواهی عدم خسارت خودرو

دارالترجمه رسمی در کرمانشاه
گواهی عدم خسارت خودرو
نوشته شده توسط: مهاجر ترنسلیت
13 آگوست 2020
46

گواهی عدم خسارت خودرو به منزله نداشتن تصادف در مدت زمان استفاده از بیمه نامه خودرو می باشد .

این گواهی از طرف شرکت های بیمه به بیمه گذارانی اعطا می شود که در مدت بیمه خود هیچ گونه خسارتی از بیمه دریافت نکرده اند .

گواهی عدم خسارت خودرو توسط بیمه گر صادر و مهر میشود.

با در اختیار داشتن گواهی عدم خسارت خودرو بیمه بدنه یا شخص ثالت می توان از تخفیف در هزینه حق بیمه آتی استفاده نمود.

که این امر موجب تشویق رانندگان جهت رانندگی کم خطر می شود .

ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت خودرو

گواهی عدم خسارت خودرو جزو مدارکی نیست که سفارت خانه‌ها برای صدور ویزا آن را درخواست کنند.

ولی ترجمه رسمی آن برای کسانی که قصد دارند در کشور‌های دیگر رانندگی کنند، ضروری است.

ارائه ترجمه گواهی نامه به همراه گواهی عدم سابقه خسارت موجب تسهیل دریافت گواهینامه در کشور مقصد خواهد بود.

مسئولان کشور مقصد با رویت  گواهی های فوق اطمینان حاصل می کنند که شخص متقاضی مهارت های رانندگی قابل قبولی دارد .

شرایط  ترجمه گواهی عدم خسارت خود رو

  1. دارابودن سابقه عدم خسارت بیمه بدنه یا بیمه شخص ثالث
  2. گواهی هایی قابل ترجمه هستند که دارای مهر دفاتر نمایندگی شرکت های بیمه و یا شعبه مرکزی باشند .
  3. درصورتی که گواهی های سابقه عدم پرداخت خسارت توسط شرکت های مختلف صادر شده باشد،برای جمع آوری و جلوگیری از اتلاف وقت ، بهتر است به بیمه نامه مرکزی ایران مراجعه نمایید .
  4. ترجمه گواهی عدم خسارت بیمه برای مدت یکسال اعتبار دارد .

باتوجه به قوانین بیمه در برخی از کشور‌ها، برای افرادی که در کشورهای دیگر دارای اتومبیل بوده و از بیمه خود خسارتی دریافت نکرده‌اند، تخفیفی در حق بیمه آنها لحاظ می‌شود.

بنابراین برای استفاده از تخفیف در حق بیمه در کشور مقصد بایستی ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت خودرو را به دفاتر بیمه کشور مقصد ارائه کنید.

اگر افراد ترجمه رسمی سابقه پرداخت بیمه در ایران را همراه خود داشته باشند، می‌توانند با معادل سازی از تخفیفات بیمه در کشور مقصد برخوردارشوند.

به عنوان مثال درکشور کانادا اگر فردی درایران به مدت ده سال از شرکت بیمه ای که درایران به او ارائه خدمت می کرده است سابقه رانندگی سالم و بدون خسارت برای بیمه دریافت کند معادل سه سال محسوب می گردد که سبب کاهش قابل توجهی در هزینه بیمه می شود .

در این مقاله به بررسی گواهی عدم خسارت خود رو پرداختیم .

برای ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت خود رو می توانید به دارالترجمه در کرمانشاه مراجعه نمایید .