آموزش لیسینینگ بخش پنجم

دارالترجمه رسمی در کرمانشاه
آموزش لیسینینگ بخش پنجم
نوشته شده توسط: مهاجر ترنسلیت
22 آگوست 2019
190

فایل صوتی زیر، آموزشی لیسینینگ می باشد، شما می توانید برای تقویت لیسینینگ خود از آن استفاده کنید.

متن فایل صوتی بالا