استخدام مترجم

مهاجر ترنسلیت مرکز ی ترجمه در کرمانشاه

متن ترجمه و قوانین استخدام

  • Please enter a number from 11 to 11.
  • Please enter a number from 7 to 11.
  • Please enter a number from 10 to 10.
  • زبان هایی که برای ترجمه به آن ها مسلط هستید را انتخاب کیند
  • متنی برای ترجمه در توضیحات بالای صفحه برای شما تعبیه شده که شما باید ترجمه را برای ما ارسال کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .