آموزش لیسینینگ بخش چهارم

دارالترجمه رسمی در کرمانشاه
آموزش لیسینینگ بخش چهارم
نوشته شده توسط: Parisa Nosrati
۲۹ تیر ۱۳۹۸
92

فایل صوتی زیر آموزش لیسینینگ می باشد، که شما می توانید با استفاده آن از مهارت شنیداری خود را تقویت کنید.

فایل متنی آموزش لیسینینگ بخش چهارم