ترجمه شناسنامه

ترجمه رسمی شناسنامه شما برای مهاجرت و سفرهای اداری و تفریحی مورد نیاز است.

ترجمه رسمی شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال و بدون قلم‌خوردگی تنها با همراه داشتن اصل مدرک قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. توجه داشته باشید که تایید امور خارجه بدون مهر تایید دادگستری امکان‌پذیر نیست. طبق بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور، هیچ تفاوتی از نظر اعتبار میان شناسنامه‌های قدیمی و جدید وجود ندارد و همه آن‌ها قابل تایید و ترجمه هستند، اما شناسنامه‌های صادر شده پیش از انقلاب اسلامی فاقد اعتبار بوده و چنانچه کسی موفق به تعویض شناسنامه خود نشده باشد، ترجمه رسمی آن قابل تایید دادگستری و امور خارجه نیست، مگر اینکه صاحب سند فوت نموده و تاریخ فوت در شناسنامه قید شده باشد.

ممکن است به ترجمه مدارک زیر هم نیاز داشته باشید

  • ترجمه رسمی کارت ملی
  • ترجمه رسمی سند ازدواج
  • ترجمه رسمی ریزنمرات

شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال برای ترجمه رسمی حتما باید عکس‌دار شده باشد باشد. در صورت المثنی بودن شناسنامه، کلمه «المثنی» حتماً باید در ترجمه ذکر شود. تمامی وقایع مندرج در شناسنامه باید ترجمه شود و وقایع ثبت‌نشده توسط مترجم توضیح داده می‌شود. تصویر شناسنامه تنها در صورتی ترجمه می‌شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.

صفحه نخست