ریز نمرات دبیرستان

برای ترجمه ریز نمرات دبیرستان می توانید بصورت انلاین سفارش خود را ثبت کنید

  • برای ترجمه ریز نمرات دبیرستان می توانید بصورت انلاین سفارش خود را ثبت کنید
  • تعداد نسخه های مورد نیاز جهت ترجمه، هزینه ترجمه نسخه های اضافه 25% هزینه ترجمه نسخه اصلی خواهد بود.
  • در صورت لزوم تاییده می توانید گزینه ی مورد نظر خود را انتخاب کنید. توجه داشته باشید تایید وزارت خارجه بدون تاییده دادگستری امکان پذیر نمی باشد.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip.
صفحه نخست