ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی

اگر هم ریزنمرات دیپلم و هم ریزنمرات پیش‌دانشگاهی دارید، باید دوبار سفارش ثبت کنید.
ریز نمرات با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تایید اداره کل اموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تایید است. برای درخواست مدارک پیش دانشگاهی و متوسطه درخواست تاییدیه تحصیلی به دفاتر پیشخوان دولت می بایست ارائه گردد. (شماره دارالترجمه ۷۰۵، نام مترجم  خانم لیلا مردانه)
صفحه نخست