ترجمه جواز اشتغال به کار

دارالترجمه رسمی در کرمانشاه
ترجمه جواز اشتغال به کار
نوشته شده توسط: مهاجر ترنسلیت
23 دسامبر 2020
24

معمولا از ترجمه جواز اشتغال به کار برای نشان دادن موقعیت شغلی و شاغل بودن متقاضی به منظور اخذ ویزا  از  سفارت های خارجی استفاده می شود.

در برخی موارد نیز در بعضی از سفارت ها برای اخذ ویزاهای تحصیلی و کاری  به ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کارنیاز دارند.

لازم به ذکر است :

افراد متقاضی  ویزاهای توریستی حوزه شنگن، آمریکا و کانادا که در شرکت و یا سازمانی مشغول به کار هستند ،

می بایست گواهی اشتغال به کار خود را به همراه مهر و امضاء مدیر عامل و یا مرجع صادر کننده به سفارت تحویل دهند.

انواع گواهی اشتغال به کار:

 • گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف
 • گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف

مشخصات گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف

 • نام و نام خانوادگی
 • نام پدر
 • شماره ملی
 • سال تولد
 • سال شروع به خدمت
 • سمت
 • تاریخ مرخصی
 • میزان حقوق

مشخصات گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف

 • نام و نام خانوادگی
 • نام پدر
 • شماره ملی
 • سال تولد
 • سال شروع به خدمت
 • سمت
 • مقطع تحصیلی
 • تخصص
 • شرح کاری وظایف با جزئیات
 • پایه حقوق
 • تاریخ مرخصی

شرایط ترجمه رسمی گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظیفه ها

گواهی‌های کار صادر گردیده از دستگاه های اجرایی و نهادهای حکومتی :

این نوع گواهی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید می باشد.

 گواهی‌های کار صادر گردیده از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی:

(مراکز مواظبت کردن سالمندان ،کلینیک مددکاری، مهد کود‌ک‌ها،غیره)

 بامهروامضا اداره کل سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید می باشد.

گواهی‌های کار صادر گردیده از کارخانه ها:

 با عرضه اصل گواهی کار کارخانه و یا کپـی برابر اصل جواز طرف وزارت صنایع و معادن قابل ترجمه و تأیید می باشد.

گواهی‌های کار صادر گردیده از دفترهای هواپیمایی و گردشگری :

با عرضه آخرین روزنامه رسمی و یا جواز سازمان میراث فرهنگی،

صنایع دستی و گردشگری همراه با مستندات قابل ترجمه و تأیید می باشد.

گواهی‌های کار صادر گردیده از داروخانه‌ها:

 با عرضه جواز کار داروخانه همراه با مستندات آن قابل ترجمه و تأیید می باشد.

 گواهی‌های کار صادر گردیده از کمپانی های خصوصی :

با مهر و امضاء کمپانـی و با عرضه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید می باشد.

و موقع قید مدرک تحصیلی، عرضه اصل آن الزامی می باشد.

گواهی‌های کار صادر گردیده از بیمارستان‌های دولتی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی:

 با مهر و امضاء قابل ترجمه و تأیید می باشد .در غیر این صورت با مهر و امضاء مرجع صادرکننده

و عرضه روزنامه رسمی و مستندات قابل ترجمه و تأیید می باشد.

گواهی‌های کار صادر گردیده از مطب پزشکان:

 با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی

و صورت ذکر مدرک تحصیلی با عرضه اصل آن قابل ترجمه و تأیید می باشد.

گواهی‌ کار اشخـاص شاغل در دفترخانه‌ها :

با مهر و امضای دفترخانه و گواهی کار سردفتران مدارک رسمی

و شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره سازمان ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید می باشد.

گواهی‌های کار صادر شده از واحدهای صنفی :

با تأیید اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط یا عرضه جواز کسب مرتبط قابل ترجمه تأیید می باشد.

تبصره- ترجمه و تأیید گواهی‌های کار صادره برای اتباع خارجی مستلزم عرضه اصل پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

ترجمه گواهی‌های کار صادر گردیده از دفتر های بیمه:

با مهر و امضاء و با عرضه جواز دفترنمایندگی و یا تأیید اداره بیمه مرکزی مرتبط قابل ترجمه و تأیید می باشد.

 مدارک مورد نیاز برای اثبات و ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

گواهی های کار صادره به وسیـله دستگاه ها و سازمان­ های دولتی:

علاوه بر ممهور شدن به مهر سازمان مرتبط اغلب تنها به مدرک دانشگاهی مشابه و دفترچه بیمه احتیـاج دارد.

گواهی کار صادره به وسیـله کمپانی های خصوصی و شخصیت های حقیقی:

 • اصل روزنامه رسمی کمپانـی صادرکننده،
 • در صورتی که اصل نباشد، رونوشـت روزنامه رسمی با تأیید روزنامه رسمی.
 • حسب قانون ترجمه رسمی، برای کمپانی های سهامی عام، و کمپانی های خیلی مشهور، ارائه روزنامه رسمی ضـروری نمی باشد.
 • در صورت ذکر عناوین دانشگاهی ویا شغل شخـص مثل مهندس، دکتر، و غیره، ارائه مدرک تحصیلی مرتبط الزامی است .
 • مدرک دانشگاهی می بایست مهرهای استعلام مربوطه را دارا باشد.
 • اگر در گواهی کار تایپ شده باشد ( همـه وقت) می بایست دفترچه بیمه برای استناد ارائه گردد.
 • اگر صادر کننده فـرد حقیقی باشد، می بایست پروانه کار خود را ارائه دهد.
 •  در نبود اصل پروانه احتمالا ارائه رونوشـت پروانه با مهر و امضای صادرکننده گواهی کار کفایت نماید.

شرایط اخذ گواهی اشتغال به کار با تاییدات دادگستری و امورخارجه

کارکنان بیمارستان ها و درمانگاه ها

تمامی کارکنان بیمارستان ها و درمانگاه ها می بایست نسبت به اخذ گواهی اشتغال به کار از بیمارستان محل کار خود اقدام کنند.

در صورتی که در گواهی از عنوان دکتر، مهندس و … استفاده شده باشد ارائه مدرک تحصیلی معتبر الزامی است.

 کارکنان ادارات، موسسات و سازمان های دولتی

ترجمه ی گواهی اشتغال به کار از طرف ادارات دولتی، موسسات و سازمان های دولتی با ارائه حکم کارگزینی مربوطه قابل تایید می باشد.

 کارکنان در بخش مشاغل آزاد

ترجمه ی رسمی گواهی اشتغال به کار و اخذ تاییدات دادگستری و امورخارجه تنها با ارائه ی جواز کسب قابل انجام است.

 کارکنان بخش شرکت های خصوصی

ترجمه و تاییدات دادگستری و امورخارجه برای این دسته از متقاضیان تنها با ارائه ی آخرین روزنامه رسمی و دفترچه ی بیمه متقاضی قابل تایید است.

امضاء گواهی شغلی باید توسط مدیر عامل و یا بالاترین مقام سازمان یا شرکت که در روزنامه رسمی، دارنده حق امضا هستند انجام شود.

در صورتی که متقاضی خودش مدیر عامل و دارنده حق امضا باشد گواهی شغلی ایشان باید توسط مقام بالاتر یا یکی از اعضای هیئت مدیره مهر و امضا شود.

 نکته: در صورتی که در گواهی اشتغال به کار صادر شده میزان تحصیلات و تخصص فرد متقاضی قید شده باشد، ارائه ی مدرک تحصیلی صاحب سند برای استناد تایید ترجمه الزامی است.

نکته: افرادی که بصورت پاره وقت در شرکت های خصوصی کار می کنند نیاز به ارائه ی دفترچه بیمه ندارند.

نکته: لازم به ذکر است گواهی شغلی حتما باید به زبان فارسی و در سربرگ رسمی شرکت باشد، گواهی هایی که به زبان انگلیسی هستند مورد تائید دادگستری نمیباشند و برای ترجمه گواهی شغلی به زبان انگلیسی باید گواهی اشتغال به کار توسط وزارت خارجه مهر و امضا شود.

پیش نیاز ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

 • ذکر دقیق نام و مشخصات فردی
 • ذکر دقیق مشخصات مجموعه ای که فرد در آن مشغول به کار بوده است .
 • ارائه اسپل دقیق موارد فوق به دارالترجمه رسمی
 • در صورت امکان ارائه کپی صفحه اول پاسپورت
 • ارائه سابقه بیمه برای شاغلین در شرکتهای خصوصی
 • ارائه حکم کارگزینی برای شاغلین در ادارات و دستگاه های دولتی

در این مقاله به  نحوه ترجمه جواز اشتغال به کار پرداختیم .

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره می توانید به دارالترجمه رسمی ایلام مراجعه نمایید.