ترجمه رسمی شناسنامه در کرمانشاه

دارالترجمه رسمی در کرمانشاه
ترجمه رسمی شناسنامه در کرمانشاه
نوشته شده توسط: مهاجر ترنسلیت
18 دی 1400
478

ترجمه رسمی شناسنامه در کرمانشاه ، ترجمه رسمی شناسنامه تنها از روی اصل آن قابل انجام می باشد و به هیچ عنوان فرآیند ترجمه رسمی از روی کپی برابر اصل آن امکان پذیر و قانونی نمی باشد.

به منظور ترجمه رسمی شناسنامه، ارائه اصل آن  کافی می باشد و احتیاجی به ضمیمه شدن مدرک دیگری جهت اخذ تاییدات دادگستری و  امورخارجه نیست.

در ارتباط با شناسنامه افراد فوت شده که سوراخ شده اند نیز این شناسنامه ها حتی در صورت ابطال قابل ترجمه و تایید دادگستری و خارجه هستند.

ترجمه شناسنامه های قدیمی به صورت رسمی انجام می شود و اجباری برای تعویض شناسنامه در حال حاضر وجود ندارد و هر دو شناسنامه های قدیمی و جدید قابل ترجمه و تایید دادگستری و وزارت امور خارجه هستند

ترجمه رسمی شناسنامه شامل ترجمه تمامی صفحات شناسنامه می شود. ترجمه تمامی صفحات به معنی این نیست که هر صفحه شناسنامه در یک برگ جدا ترجمه شود بلکه با توجه به این که مدارک خارجی هویتی معمولا در یک برگ صادر می شوند ترجمه رسمی شناسنامه نیز در یک سربرگ قوه قضاییه صورت می پذیرد.

شناسنامه باید فاقد آب خوردگی و قلم خوردگی باشد و هر نوع قلم خوردگی یا تغییر باید در قسمت توضیحات قید شود.

شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال در صورت نیاز به ترجمه رسمی حتماً می بایست عکس دار باشد.

تصویر شناسنامه در صورتی که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد قابل ترجمه و تایید می باشد و برابر با اصل توسط سردفتر و یا دادگستری قابل ترجمه و تایید نیست.

اگر در قسمت توضیحات شناسنامه یا ثبت رویدادها، واقعه ای درج شده باشد لازم است مهر ثبت احوال در مقابل آن وجود داشته باشد تا قابلیت ترجمه و اخذ تائیدات را داشته باشد. اگر فاقد درج واقعه ای باشد مترجم ملزم به درج متن انگلیسی مبنی بر “تا تاریخ ترجمه سایر صفحات شناسنامه فاقد اطلاعات است” می باشد.

تمامی وقایع مندرج در شناسنامه (ازدواج، طلاق و …) باید ترجمه شوند و در عدم ثبت واقعه باید توسط مترجم تصریح گردد.

شناسنامه فرد فوت شده حتی در صورت سوراخ شدن قابل ترجمه و تایید است.

در صورت المثنی بودن شناسنامه، ترجمه کلمه المثنی الزامی است.

ترجمه شناسنامه ‌های قبل از سال ۱۳۶۸ که تعویض نشده اند در صورت درج واقعه فوت قابل تأیید است.

مدت اعتبار ترجمه رسمی تمامی مدارک که امکان تغییر در آنها وجود دارد، ۶ ماه است که ترجمه ی شناسنامه نیز چون امکان درج واقعه ی جدید مانند ازدواج و …. را دارد، شامل همین قانون می شود.

بهتر است اگر در شناسنامه قدیمی شما شماره ملی درج نشده است، ترجیحا ترجمه کارت ملی نیز در کنار شناسنامه انجام شود.

ترجمه رسمی شناسنامه در کرمانشاه در این اینجا به پایان رسید لطفا نظرات خود را برای ما ثبت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره می توانید به دارالترجمه رسمی کرمانشاه مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط صفحه نخست