سند طلاق یا رونوشت آن

دارالترجمه رسمی در کرمانشاه
سند طلاق یا رونوشت آن
نوشته شده توسط: مهاجر ترنسلیت
26 سپتامبر 2020
59

در این مقاله به تعریف سند طلاق یا رونوشت آن می پردازیم .

طلاق چیست ؟

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است.

 و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. 

معمولا طلاق وقتی اتفاق می افتد که میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد .

هرچند پدیده طلاق نامطلوب می باشد و از منظر جامعه بهتر است از پدیده طلاق پیشگیری شود .

و نسبت به کاهش نرخ طلاق تلاش شود . هیچگاه نمی توان به طور کامل آن را بین برد .

برای مهاجرت و سفرهای اداری و تفریحی گاهی ترجمه رسمی سند طلاق مورد نیاز است.

سند طلاق چیست ؟

سند طلاق مطابق قانون یک سند رسمی است که در دفاتر ازدواج و طلاق برای زوجینی که قبلا ازدواج کرده اند و قصد جدایی دارند بصورت قانونی صادر و ثبت می شود.

سند طلاق یک کتابچه با جلد سفید رنگ است که پس از ثبت طلاق یک نسخه از آن به هریک از زن و مرد داده می شود .

شرایط ترجمه سند طلاق

  • ارائه اصل سندطلاق برای ترجمه
  • ارائه اصل شناسنامه برای اخذ تاییدات وزرات دادگستری و خارجه

رونوشت سند طلاق چیست؟

در صورت مفقود شدن سند طلاق می توان از طریق دفتر ثبتی ازدواج و طلاق مربوطه نسبت به دریافت یک نسخه رونوشت طلاق نامه اقدام نمود .

شرایط ترجمه رونوشت سند طلاق

  • تهیه و تنظیم رونوشت سند طلاق توسط همان دفتر ثبت و ازدواج طلاق که طلاق در آن ثبت شده است .
  • رونوشت سند طلاق بایستی ممهور به مهر و امضای سر دفتر ازدواج و طلاق باشد .

هزینه ترجمه رسمی اصل یا رونوشت طلاق

  • اصل یا رونوشت سند طلاق از فارسی به انگلیسی ۱۰۵,۰۰۰ تومان به ازای هر نسخه است.
  •  اصل یا رونوشت سند طلاق از فارسی به زبان‌های غیرانگلیسی ۱۲۶,۰۰۰ تومان به ازای هر نسخه است.

برای ترجمه رسمی سند طلاق یا رونوشت آن می توانید به دارالترجمه در کرمانشاه مراجعه نمایید .